شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ بچه هايي كه عاشق طبيعتند و از سياست دلزده درخواست دوستي بدهند
+ خوب بودن - خوش زندگي كردن بدون سياست
دقيقا
تسبیح دیجیتال
173515-سپاهان
0 امتیاز
0 برگزیده
9 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
173515-سپاهان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top